adwokat, radca prawny

adwokat Słupsk na sprzedaż GSM 692851633


Ubi ius, ibi remedium - Gdzie prawo, tam środek do jego realizacji USŁUGI Kancelaria świadczy usługi poprzez reprezentowanie klienta przed organami, sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, czy Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym oraz egzekucyjnym, jak również poprzez doradztwo oraz sporządzanie pism procesowym, opinii prawnych, projektów umów, a także inne aspekty pomocy prawnej. W ramach świadczonych usług Kancelaria udziela także porad prawnych, w tym on-line. Usługi prawne świadczone są w szczególności w następujących dziedzinach prawa: Prawo karne, wykroczenia, postępowanie w sprawach nieletnich w tym występowanie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, reprezentacja oskarżonego, pokrzywdzonego, nieletniego, a także występowanie w postępowaniu wykonawczym, w tym np. w sprawach o przerwę w wykonaniu kary, o odroczenie wykonania kary, o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, nadto sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków i innych pism procesowych Prawo cywilne i gospodarcze pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa spadkowego, rzeczowego, gospodarczego, ubezpieczeń, w sprawach o zapłatę, windykacji należności, w postępowaniu egzekucyjnym, polegająca na reprezentacji przed organami, sądami i innymi podmiotami, sporządzaniu pism procesowych, jak pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne, skargi o wznowienie postępowania, opinie prawne i inne Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w tym sprawy odwołań od rozwiązania umów o pracę oraz od zmiany warunków pracy lub płacy, sprawy o mobbing, dochodzenie świadczeń z ZUS, reprezentacja przed organami, sądami i innymi podmiotami, opiniowanie, doradztwo, sporządzanie stosownych pism Prawo rodzinne jak sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, alimenty, kontakty z dzieckiem, porwania rodzicielskie, władzę rodzicielską, przysposobienie, czy inne, reprezentacja przed sądami i innymi podmiotami, opiniowanie, doradztwo, sporządzanie stosownych pism Prawo spółdzielcze, lokalowe w tym obsługa spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, reprezentacja przed sądami, organami, czy innymi podmiotami, sporządzanie pism windykacyjnych, występowanie w postępowaniu egzekucyjnym, opiniowanie, doradztwo i inne Prawo i postępowanie administracyjne w tym reprezentacja przed organami, wojewódzkimi sądami administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, sporządzenie pism procesowych, opinii prawnych, doradztwo i inne Nasza firma jest właśnie taką agencją celną, która jest zespołem osób z wieloletnim doświadczeniem w branży pośrednictwa celnego, legitymujących się licencją agenta celnego potwierdzającej zarówno wiedzę teoretyczną z prawa celnego, jak i praktyczne umiejętności w reprezentowaniu podmiotów przed organami celnymi, wspólpracujemy z: radca prawny Słupsk oraz adwokat Słupsk: oraz obsługę zapewnia: rozwody - kancelaria adwokacka Słupsk. Doświadczenie i profesjonalizm naszych zasobów ludzkich oraz sprawne funkcjonowanie struktur organizacyjnych zostały docenione przez polską administracją celną, która przyznała nam status Upoważnionego Przedsiębiorcy i certyfikat AEO (Authorized Economic Operator), potwierdzający najwyższą jakość i europejskie standardy oferowanych i realizowanych przez nas usług celnych. samorząd terytorialny: obsługa prawna gmin, powiatów, województwa obsługa prawna zakładów budżetowych obsługa prawna spółek komunalnych sprawy z zakresu ochrony środowiska sprawy z zakresu prawa budowlanego prawo zamówień publicznych podatki i opłaty lokalne prawo gospodarcze i handlowe: zakładanie, likwidacja, przekształcanie spółek prawa handlowego obsługa korporacyjna spółek kapitałowych, operacje na kapitale zakładowym doradztwo i prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa pracy doradztwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej tworzenie i opiniowanie umów z zakresu prawa gospodarczego doradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw audyty prawne przedsiębiorstw upadłości, w tym upadłość konsumencka NASZE ATUTY TO: Bogactwo doświadczeń Indywidulane podejście do każdego Klienta Atrakcyjne ceny Lokalizacja na trasie Wschód-Zachód Sprawna obsługa Automatyzacja zgłoszeń celnych Doradztwo celne i Sprawy narkotykowe Bytów, Miastko, Ustka, Darłowo, Słupsk, Sławno Nasze motto: STOSUJEMY CELNE ROZWIĄZANIA
Wynagrodzenie dla kancelarii: Wynagrodzenie za prowadzenie powierzonej nam sprawy każdorazowo ustalane jest indywidualnie podczas spotkania z klientem. Ostateczna kwota uzależniona jest przede wszystkim od stopnia złożoności sprawy, od terminów a także od rodzaju powierzonego nam zadania. Przewidujemy trzy możliwości rozliczania się z Państwem: wynagrodzenie ryczałtowe wynagrodzenie godzinowe wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie success fee (system wynagradzania zależny od wyniku sprawy)
  • Slupsk
  • radca prawny
  • adwokat
  • adwokat

  • adwokat, radca